بهساز هلدینگ

هلدینگ بهساز در راستای حرفه ای تر شدن دپارتمان های مختلفی را از سال ۱۳۹۶ جهت پیشبرد اهداف بلند مدت این شرکت تاسیس کرد.اگر چه قلب تپنده بهساز در همه بخش ها تعالی بخش کار تیمی و تلاش و کوشش میباشد،اما در هر بخش مدیران و دلسوزانی مجرب مشغول فعالیت هستند تا در امر طراحی ،تولید ،نظارت،اجرا ،توزیع و بازرگانی داخلی و خارجی بهترین خدمت را ارایه دهند.