درباره ما

شرکت بهساز راه اهورا نقش جهان بعد از ده سال فعالیت با نام های تجاری  مختلف در سال ۱۳۹۶ با توجه به احساس نیازی که در مورد کانالیزه کردن و مدرن  کردن فعالیت های شرکت وجود داشت با این نام جدید فعالیت را شروع کرد. در  واقع شرکت ما در قالب یک تیم کاری همدل و با دپارتمان های مختلف توسط  مدیران مجرب اداره می شوداگر چه هلدینگ بهساز در سه دپارتمان مختلف فعالیت  میکند(بهساز راه ـ بهساز پترولیوم ـ بهسازپلیمر)
اما خود بخشهای مختلف دارای زیرمجموعه ای از فعالیتهای مختلف هستند.

در حال حاضر این شرکت دارای دفاتری در شهرهای تهران، سنندج و اصفهان میباشد.